12. I like you too! - SzybkaNauka.pro

12. I like you too!

12. I like you too!

Please sign up for the course before starting the lesson.

Alternatywny player:

Back to: Aktywny Angielski II (Pro) > Jak szybko zaprzyjaźnić się po angielsku?
>