Strategiczny Student - SzybkaNauka.pro

Strategiczny Student

Strategiczny Student

Please sign up for the course before starting the lesson.

Jak organizować powtórki, czyli Zasada 40/60 w praktyce.

Back to: Sesja Bez Opresji > Strategie Nauki i Zdawania Egzaminów
>